Շրջանավարտներ

2012-2014

 

Անի Զաքարյան

Անի Զաքարյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Կիպրոսյան կոնֆլիկտ. պատճառները եւ կարգավորման հիմնախնդիրը

female-icon-11

Աննա Աղաջանյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Իրանի միջուկային ծրագիրը ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում

Աննա Մելիք-Իսրայելյան

Աննա Մելիք-Իսրայելյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Հետխորհրդային հայաստանյան միգրացիան որպես անդրազգային սոցիալական ցանցերի վերարտադրման մեխանիզմ

Ասյա թադևոսյան

Ասյա Թադևոսյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Նորաբնակի ինտեգրման լոկալ մեխանիզմները քաղաք Երևանում

Արման Ալավերդյան

Արման Ալավերդյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Կոնֆլիկտային դրսևորումները ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում

female-icon-11

Լիլիթ Բադալյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սոցիալ-աշխատանքային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները տրանսպորտի ոլորտում

female-icon-11

Լիլիթ Մարտիրոսյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սոցիալ-աշխատանքային կոնֆլիկտերի դրսևորումները կազմալուծվող կազմակերպություններում կենսաթոշակային բարեփոխումների համատեքստում

female-icon-11

Մարալ Կարապետյան
Մագիստրոսական թեզ՝ Սիրիական կոնֆլիկտի լուսաբանման առանձնահատկությունները ԶԼՄ-ներում

female-icon-11

Նարինե Տոնոյան

Մագիստրոսական թեզ՝ ՀՀ դիրքորոշումը Ղրիմում տեղի ունեցած արդի կոնֆլիկտային հարաբերությունների վերաբերյալ

 

2013-2015

 

Ալբերտ Աբրահամյան

Ալբերտ Աբրահամյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Փախստականների հետ տարվող ՀՀ պետական քաղաքականության արդյունավետության գնահատում. Սիրիահայերի օրինակով

Արշալույս Հակոբյան

Արշալույս Հակոբյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սոցիալական կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում՝ սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների համատեքստում (կենսաթոշակային համակարգի բաղադրիչի ներդրման օրինակով)

Դիանա Ասլանյան

Դիանա Ասլանյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Միջնորդական գործընթացի փոխակերպումը Ղարաբաղյան հակամարտության արդի փուլում (սահմանային միջադեպերի համատեքստում 2014-2015թթ)

Նունե Գրիգորյան

Նունե Գրիգորյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Հայաստանում միգրացիայի կարգավորման ֆորմալ մեխանիզմները

female-icon-11

Սերինե Շահբազյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Կոսովոյի կոնֆլիկտի կարգավորման հիմնախնդիրները

Սուրեն Համազասպյան

Սուրեն Համազասպյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սիրիական կոնֆլիկտի լուսաբանման առանձնահատկությունները էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներում

Վարդուհի Գաբոյան

Վարդուհի Գաբոյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Քաղաքական կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում՝ դեպքերի համեմատական վերլուծություն

 

2014-2016

 

female-icon-11

Անի Խաչատրյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սպառնալիքների տիպաբանությունը և առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասի պետությունների ազգային անվտանգության ռազմավարությունների փաստաթղթերում

Աննա Աթոյան

Աննա Աթոյան

Մագիստրոսական թեզ՝ (Ներ)ընտանեկան օտարումը աշխատանքային միգրացիայի պայմաններում. Գյումրիի օրինակով

Արևիկ Համբարձումյան

Արևիկ Համբարձումյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Հայկական բանակի և զինծառայության սոցիալական գովազդի առանձնահատկությունները ու հասցեականությունը արդի անվտանգային համատեքստում

Male

Խաչիկ Մանուկյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Աշխատանքային կոնֆլիկտների պատճառները և կարգավորման առանձնահատկությունները փոքր ձեռնարկություններում

female-icon-11

Հասմիկ Մելիքյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Տղամարդկանց միգրացիայի հետևանքով կնոջ դերի փոփոխությունը հայաստանյան ընտանիքում / Արմավիրի մարզի օրինակով/

Male

Հարություն Աբգարյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Կոնֆլիկտը ժամանակակից Ուկրաինայում. պատճառները և կարգավորման հիմնախնդիրը

Հովիկ Վերանյան

Հովիկ Վերանյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Քաղաքացիական հասարակության դերակատարումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում (ՀՀ ՀԿ-ների օրինակով)

Հրանուշ Թարզյան

Հրանուշ Թարզյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Տարածական ստիգմաների ձևավորման և վերարտադրության մեխանիզմները Երևանում

22095637_1703162813028220_1209578056_o

Մերի Զոհրաբյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Հիբրիդ ինքնությունը «ավանդական» և «նոր» սփյուռքահայ համայնքներում.համեմատական վերլուծություն (Արգենտինայի հայկական համայնքի օրիանկով)

Շուշան Ղահրիյան

Շուշան Ղահրիյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Սիրիահայ ներգաղթյալների սոցիալական օտարման հիմնախնդիրը Հայաստանում. սոցիոլոգիական վերլուծություն

Սեդա Գրիգորյան

Սեդա Գրիգորյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Միջսերնդային ընտանեկան կոնֆլիկտները և անհատական փորձի ըմբռնման յուրահատկությունները

female-icon-11

Ռուզաննա Կարապետյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Место и роль “безопасности человека” в системе национальных стратегий безопасности РА

Տաթև Դաբաղյան

Տաթևիկ Դաբաղյան

Մագիստրոսական թեզ՝ Թուրքի կերպարի փոխակերպման հիմնախնդիրը հայ-թուրքական առևտրային համագործակցության համատեքստում