Անձնակազմ

Aram Vartilkyan

Արամ Ռոբերտի Վարտիկյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու
Էլ.-հասցե՝ mcc@ysu.am

Shushan Ghahriyan

Շուշան Հայկազնի Ղահրիյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետազոտող
Էլ.-հասցե՝ shushan.ghahriyan@gmail.com

AleksanyanAshot

Աշոտ Ալեքսանյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ք.գ.թ., դոցենտ

Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

էլ.-հասցե՝ ashalex@ysu.am

Arem-Mkrtchyan

Արեմ Արթուրի Մկրտչյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի լաբորանտ:
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ