Անձնակազմ

Aram Vartilkyan

Արամ Ռոբերտի Վարտիկյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու

AleksanyanAshot

Աշոտ Ալեքսանյան

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի

Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ք.գ.թ., դոցենտ

Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Երևանի պետական համալսարան

Ալեք Մանուկյան 1, 0025 ք.Երևան,

էլ.-փոստ՝ ashalex@ysu.am

Arem-Mkrtchyan
Արեմ Արթուրի Մկրտչյան
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի լաբորանտ:
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ