ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ – ՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ