ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ – ԳՅՈՒՂԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՒՄ