Կապ

Հայաստանի Հանրապետություն
Ք. Երևան 0025
Ալեք Մանուկյան 1
ԵՊՀ
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
302 սենյակ
Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն
Էլ.-փոստ: mcc@yusu.am
Հեռ: + 374 60 710 076
Ներքին հեռ.: 1076

Ձեր անունը (պահանջվում է)

Էլ-փոստ

Թեմա

Ձեր հաղորդագրությունը