Միջազգային գիտաժողով. «Միգրացիա, ինքնություն և մուլտիկուլտուրալիզմ»

Yerevan_State_University_15

Միգրացիա, ինքնություն, մուլտիկուլտուրալիզմ

 

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ «Միգրացիա, ինքնություն, մուլտիկուլտուրալիզմ» թեմայով: 
 
Գիտաժողովի հիմնական թեմաներն են.

  • Արդի միգրացիոն գործընթացները
  • Միգրացիա և անվտանգություն
  • Ազգային միգրացիոն քաղաքականությունների ժամանակակից մարտահրավերները
  • Միգրացիա և միջմշակութային հաղորդակցություն
  • Միգրացիոն ուսումնասիրությունների դասավանդումը համալսարաններում. կրթական ծրագրի մշակում
  • Եվրոպա և/կամ Եվրասիա. ինքնության, ընկալման և պատկանելության հիմնախնդիրները
  • Մշակութային ունիվերսալիզմ, թե ռելյատիվիզմ
  • Մուլտիկուլտուրալիզմ. քննադատություն և հեռանկարներ
  • Միգրանտների կերպարը մեդիայում
  • Ինքնության փոխակերպումներ. մարտահրավեր, թե՞ հնարավորություն:

 

Երբ – հոկտեմբերի 6-7, 2017 թ.
 
Գիտաժողովի լեզուները – հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն
 
Վայրը– ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, Երևան, Հայաստան, (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, Երևան, 0025)