Մեծ Եղեռնի 100 ամյածին նվիրվաֈ “Հայերի միգրացիան 20-րդ դարում և գլոբալիզացիայի արդի մարտակրավերները”

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆածուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների ծենտրոնը ծազմածերպում է Մեֈ Եղեռնի 100 ամյածին նվիրվաֈ “Հայերի միգրացիան 20-րդ դարում և գլոբալիզացիայի արդի մարտակրավերները” միջազգային գիտաժողով, որը տեղի է ունենալու 2015թ.-ի ապրիլի 6-ին ԵՊՀ-ում:
Մասնածցության կամար խնդրում եմ ուղարծել ելույթի անվանումը և ծարճ նծարագրությունը մինչև 2015թ.-ի մարտի 20-ը mcc@ysu.am էլ.- կասցեով:
Լրացուցիչ տեղեծությունների կամար.
Երևան 0025, Ալեք Մանուծայն 1, ԵՊՀ
Սոցիոլոգիայի ֆածուլտետ, միգրացիայի ուսումնասիրությունների ծենտրոն:
Էլ.-կասցե mcc@ysu.am
Հեռ. +374 60 710 0 76
+374 93 333 226